تبلیغات
 میکس سایت - هرجا که عشق باشد موفقیت و ثروت هم هست

زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های زیبا جلوی در دید.~
به آنها گفت: « من شما را نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید، بفرمائید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم.~
آنها پرسیدند:« آیا شوهرتان خانه است؟~×
زن گفت: « نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته.~×
آنها گفتند: « پس ما نمی توانیم وارد شویم منتظر می مانیم.~
عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد.×
شوهرش به او گفت: « برو به آنها بگو شوهرم آمده، بفرمائید داخل.~
زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: « ما با هم داخل خانه نمی شویم.~
زن با تعجب پرسید: « چرا!؟» یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت:« نام او ثروت است.» و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت:~ نام او موفقیت است. و نام من عشق است، حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم.~×
زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهـر گفت:« چه خوب، ثـروت را دعوت کنیم تا خانه مان پر از ثروت شود!~ ولی همسرش مخالفت کرد و گفت:« چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟~ mixsite.mihanblog.com
فرزند خانه که سخنان آنها را می شنید، پیشنهاد کرد:« بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود.~×
مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت:« کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست.~
عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید:« شما دیگر چرا می آیید؟~
پیرمردها با هم گفتند:« اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدند ولی هرجا که عشق است  ما هم میاییم.×~
هرجا که عشق هست,ثروت و موفقیت هم هست!~طبقه بندی: داستان عبرت اموز،  داستان عاشقانه،  داستان کوتاه،  سرگرمی، 
برچسب ها: عشق بهتر است یا ثروت، عشق و ثروت، داستان عشق و ثروت، داستان عاشقانه عشق و ثروت، داستان کوتاه عشق و ثروت،  
تاریخ : جمعه 15 دی 1391 | 02:12 ب.ظ | نویسنده : امید شریف مهر | نظرات

  • paper | تیم بلاگ | زیبا مد